iCrappers – To nejhledanější na Internetu!

http://Crappers.tk - Katalogy stránek, kde najdete VŠE! Přidej svůj odkaz na stránku zdarma!. Internetový magazín, který Vám přináší: Aktuální novinky, plné hry 2010 - 2011, nové MP3, fillmy, připojení online, sms zdarma, porno zdarma,Windows 7 zdarma a mnoho dalšího! ZA NIC SE NEPLATÍ! left

HRA TÝDNE:


Fighting Universe X

Kat.: Akční

HRA DNE: Extreme 4x4 Racer

Svařování Autogenem

Tato sekce je přesně určena pro tento typ svařování.

Základní kurz svařování acetylenem a řezání kyslíkem.

Značí se touto značkou, neboli normou. ZK 311 1.1

Najdete zde vše potřebné k tomu, aby jste tuto školu zvládly.

BEZPEČNOST

Bezpečnostní normy:


ČSN 05 06 01 - Bezpečnostní ustanovení u sváření kovů.

ČSN 05 06 10 - Bezpečnostní ustanovení při svařování acetylenem a řezání kyslíkem.

ČSN 05 07 05 - Předpisy pro základní kurz.

ČSN EN 284-1 - Tavné svařování kovů.


Váš kurz se značí touto normou:

ZK 311 1.1 - Vysvětlení máte níže.

ZK = Základní kurz.

311 = Svařování plamenem a řezání kyslíkem.

1.1 = Ocel nelegovaná nebo nízko legovaná bez nutnosti předehřevu.Kdo může svařovat:

- Osoba starší 18 let
- Osoba pověřena podnikem (firmou)
- Platná prohlídka od doktora (platí vám 5 let do vašich 50 let, nad 50 let každé 3 roky)
- Platné přezkoušení ve svařovně (plantost 2 roky)


Pracoviště:


- Minimální rozměr 2m2 (místo svařování pro jednu osobu)
- Minimální rozměr 15m3 nezastavěné plochy.
- Podlaha nehořlavá, nezaprášená, nezamaštěná.
- Vždy mít připravený hasící přístroj. (pro autogen - plamen "sněhový")
- Stěny boxu mezi pracovíštěmy by měly být 2m vysoké.
- Stěny boxů by měli být nejlépe natřeny matnou barvou proti odlesku do brýlý.
- Vždyby mělo být uklizeno, nezaprášené pracoviště.


Ochrané pomůcky:

- Pomůcky vydává firma, nebo zaměstnavatel.
- Jsme povini úmyslně neničit a nezmaštovat tyto věci.


Větrání pracoviště:

1. Větrání  přirozené: (zjednodušeně můžeme říct venkovní)
    - Je pomezené nebo dočasné.
    - Na jednoho svářeče musí jít minimálně 100m3 vzduchu.
    - Při svařování nesmí vznikat toxické výpary.

2. Větrání nucené:
    - Můžou vznikat toxické látky.
    - Za jednu hodinu se musí vyměnit 50m vzduchu.

3. JE ZAKÁZANÉ VĚTRAT KYSLÍKEM ( hrozí nebezpečí výbuchu)


Svařovací plyny:

1. Acetylen [chemická značka - C2H2] BARVA LÁHVE [           ] - Kaštanová hněd

- Je lehčí než vzduch.
- Se vzduchem tvoří výbušnou směs při koncentraci 2,3 % - 82 %.
- Je rozpuštěn v Acetonu (v láhvy), který je nasáklý v porovité hmotě.
- Nejvyšší povolený tlak v láhvy je 1,5 ATMOSFERY.
- 1,5 ATMOSFERY je 150 KILOPASKALŮ.
- Největší možné odebírání z láhve je 1000 l (litrů)
- Při větším odběru než 1000 l, může dojít k přehřátí lahve a následně k výbuchu.
- Odběr musí být stále stejný, nesmíme odebírat nejdříve 100 l a potom 500 l.
- Svářeč je povinen kontrolovat teplotu láhví. (stačí holou ruku přiložit na láhev)
- Teplota láhve do 50 °C (uzavřeme, odpojíme redukční ventil a odneseme ven, ke shlazení)
- Teplota láhve přes 50 °C (uzavřeme láhev a začneme okamžitě chladit).
- Po přepravě láhve ve vodorovné poloze, při postavení na místo nechat 1 hodinu odležet.
- Láhev můžeme mít nakloněnou 30 ° ve vodorovné poloze.

2. Kyslík [chemická značka - O2] BARVA LÁHVE [          ] - Bílá

- S mastnotou tvoří výbušnou směs.
- Nejvyšší dovolený tlak v láhvy je 5 ATMOSFER.
- Zůstatkový přetlak musí být 0,01 MPa (MEGAPASKALU)


Láhve:

- Musí být zajištěny proti zvrhnutí.
- Vzdálenost jednotlivých zařízení je alespon 2m, nebo oddělené nehořlavou stěnou.
- Stěna musí být 2m (metry) vysoké a hluboké 100 mm.
- Vzdálenost láhvý od ohně je minimálně 3m.
- Zákaz ukládání láhvý do prostoru nebezpečí výbuchu nebo vzniku požáru.
- Na pracovišti můžou být jen 2 náhradní láhve pro jedno zařízení.
- V celé budově může být 15 láhvý. (maximálně)
- Láhvový ventil se povoluje ve strhovém pohybu.


Hadice:

- Minimální délka hadic je 5m.
- Délka hadic mezi spojkamy je 5m,
- Při připojení nových hadic, je potřeba propláchnout hadice teplou vodou a profouknout vzduchem.

- Při svařování nesmím mít hadice omotané kolem těla nebo nohou.
- Kontrola hadic se provádí jednou za 3 měsíce.
- Kontrolujem je nejvyšším možným tlakem.
- Hadice natřem pěnou a zjistíme tak, zda jsou děravé nebo prasklé.
- Při problému s ohněm v hadici, musíme hadice rychle zlomit (v ruce)


Redukční ventily:

- Před připojením ventilu zjistíme zda je v dobrém stavu sítko a těsnění.
- Po připojení kontrola těsnosti.
- Ventil slouží ke změně z Vysokotlákého na Pracovní tlak.


Těsnění Ventilů:

- Kyslík: Teflon, med nebo kýbr.
- Acetylen: Guma


Zpětné šlehnutí:

- Do hořáku: Pískání, vypnout ventil a hořák schladit.
- Do hadic nebo láhve: Vypnout ventil acetylenu a potom kyslíku.

- Než plamen opět zapálíme, je potřeba závadu odstranit.

DŮVOD ZPĚTNÉHO ŠLEHNUTÍ:

- Malý plamen, Vlítnutí kuličky do hořáku.
- Hořák čistíme vždy podle toho, jak napsal výrobce.


Práce se zvýšeným nebezpečím:

- Tuto práci může vykonávat pouze ten, kdo má písemný příkaz. Ten vydávají 4 osoby.

1. Bezpečnostní technik
2. Požární technik
3. Splnomocněná osoba
4. Svářeč, který bude vykonávat práci.

- Svářeč může svařovat až po důkladné kontrole svař. mista splnomocněné osoby.
- Na tomto pracovišti musí být minimálně 2 osoby.

1. Svářeč
2. Splnomocněná osoba

- Svářeč může být splnomocněná oboba po kvalifikaci. I tak musí být 2 osoby u sváření-
- Po dokončení svařování je nutno svař. místo hlídat po dobu 8 hodin.


Nádoby:

- S nádobou zacházíme vždy jako s nebezpečnou.
- Nádobu před svařováním musíme:

1. Vypláchnout vodou.
2. Neutralizovat mýdlovým roztokem
3. Nádobu napustit vodou, aby vznikla co nejmenší vzduchová bublina.

- Nidky si nepouštíme plamen v láhvy, zapaluje ho 2 osoba venku.


Práce v nádobách:

- Potřeba osvětlené (maximálně žárovka na 24W )
- Potřeba větrat (čertví vzduch)
- Čisté montérky a pracovní oděv.
- ZÁKAZ nosit láhve do nádoby.
- ZÁKAZ zapalovat hořák v nádobě.
- Svářeč musí mít popruhy kolem těla. (pod rameny a v pase)TECHNOLOGIE

- Hořáky:

1. Tlakový (současný, kterým vaříte)
2. Injektorový (současně málo používaný)

Sada hořáků + spotřeba v L.

0 - 5 - 1 mm
1 - 2 mm
2 - 4 mm
4 - 6 mm
6 - 9 mm
9 - 14 mm
14 - 20 mm
20 - 30 mm

Třídění materiálu:

- Svařovací drát musí být stejný nebo lepší jako vařený materiál. (chemické složení mat.)
- Drát nesmí být špinavý, rezavý nebo mastný.
- Dráty jsou poměděný nebo bez povlaku.
- Nové dráty jsou většinou 1m dlouhé.

Průměry drátů:

1,6 mm
2 mm
2,5 mm
3,15 mm
4 mm
5 mm
6,3 mm
8 mm
10 mm


Výroba svař. drátu:

- Drát do 5,5 mm se táhne za studena.
- Drát nad 5,5 se válcuje za tepla.


Svařovací plyny:

- Acetylen = C2H2 - Vyrábí se z karbidu vápenatého. Uměle vyrobený nerost.
- Teplota plamene: Acetylen se vzduchem - 2,400 °C
- Teplota plamene: Acetylen s kyslíkem - 3,200 °C
- Acetylen je úhlovodík s 92,2 % uhlíku a 7,8 % vodíku.
- Vyšší teploty ( nad 450 °C, 200 Kpa, se acetylen rozkládá a je silně výbušný.
- Je výbušný s mědí, stříbrem a rtutí.

- Kyslík: = O2 - Bezbarvý plyn, nezapáchá a nehoří.
- S mastnotou vytváří silně výbušnou směs.
- 10 MPa - 8 L = objem 0,8 KPa
- 60 L - 10 MPa = 0,6 kH

Výroba kyslíku:

1. Výroba "elektrolízou"
2. Skapalnění vzduchu.
3. Chemicky

- Řezaní kyslíkem: Teplota tavení je větší než teplota hoření.

Hoření: 1150 °C
Tavení: 1540 °C

- Při řezaní litiny je potřeba použít železný prášek.


Druhy plamenů:

1. Neutrální - Acetylen a kyslík jsou pušteny 1:1 (stejné množství).
2. Redukční - Přebytek acetylenu.
3. Oxidační - Přebytek kyslíku.


Druhy plamenů podle výstupní rychlosti:

1. Mekký - 20 - 100 l/s - častěji dochází ke zpětnému šlehnutí.
2. Střední - 100 - 120 l/s - nejpoužívanější.
3. Ostrý - nad 120 l/s - nižší kvalita sváru.


Typy svárů:

(i SVÁR - značka I, vaří se do 4 mm)(v SVÁR - značka V, vaří se 4 - 8 mm)(
| SVÁR - značka trojůhelník)Pnutí a deformace:

- Způsobuje ho tepelná roztažnost kovů.
- Čim větší je pnutí, tím menší je deformace.
- Čim větší je deformace, tím menší je pnutí.


Ochrana:


- Tomuto se vyhneme tak, když budeme vařit v tomto pořadí.

- Střídavý krok:  ,1__,4__,2__,5__,3__

- Vratný krok:  ,5__,4__,3__,2__,1__

- Střídavý vratný krok:  ,3__,5__,2__,4__,1__


- Pokud máme materiál upnutý ve svěráku, hrozí prasknutí sváru.
- Tento problém vyřešíme Oboustraném svařováním.
- Po dokončení tohoto sváru nechat vyžíhat při teplotě 550 - 650 °C, 1 - 2 hodiny.

- Spojování materiálu by se mělo používat podle chemického složení. Stejné složení nebo lepší.

OCEL:

- Složení: litina Železo a Uhlík + další legující prvky.
- Do 2,11% je to ocel.
- Nad 2,11% je to litina.

Prvky:

- Železo [Fe]
- Uhlík [c]
- Síra [s]
- Mangan [Mn]
- Fosfor [p]
- Křemík [Si]


Vady svarových spojů:

- Neprůvar kořene.
- Průpal kořene.

Příčina neprůvaru:

- Velké otupení na materiálu
- Vysoká postupová rychlost
- Malá mezera
- Velký průměr drátu

Příčina průpalu:

- Opak neprůvaru.

Zápaly:

- Vypálíme materiál bez přidání drátu.

Pory:

- Zapečená bublina ve sáru.
- Vměstky (zapečené tělesa)


Značení sváru ve výkresu:

_____a7►300
____/
___ˇ

7 - Tlouštka sváru 7mm
300 - Délka sváru 300mm


Zkoušky materiálu:

- Zkoušky destruktivní
- Zkoušky nedestruktivní

DESTRUKTIVNÍ:

- Zkouška s porušením materiálu.
- Zkouší se...

1. Tahem.
2. Krutem
3. Ohybem


Zkoušky nedestruktivní:

1. Vizuélní - Pohled očima.
2. Kapilární - Natřeme svár Petrolejem, setřeme a kapalina nám ukáže mezeru.
3. Ultrazvukem - Zvukové vlny.
4. Rendgenem - Vnitřní vady.
5. Magnetická, prášková - Vytlačení bubliny.


Zkoušky jsou rozděleny podle tří panů:

- Brinell - Ocelová kulička -  HB
- Vickerse - Diamantový kužel - HV
- Rockwell - Kužel a kulicka - HRC, HRA, HRB


Polohy svařování:

BW - Tupý svár
FW - Koutový svár

PA - Vodorovný zhora
PB - Vodorovný šikmo
PC - Vodorovný svisle
PD - Vodorovný šikmo nad hlavou
PE - Vodorovný nad hlavou
PF - Svisle nahoru
PG - Svisle dolu
Posledni komentare
29.05.2018 19:07:24: Ten článek psal snad Tatar, je to plné nesmyslů a pravopisných chyb. Na kyslík používám fíbr i teflo...
20.04.2015 17:25:40: no ty pravopisné chyby by nebyli až tak hrozné jakože text je nepravdivý jsou tak chyby jež zavánějí...
21.01.2015 13:51:42: Používat tuto metodu není špatné, ale nebylo by lepší používat už modernější věci. Neříkám, malé ser...
08.05.2014 19:19:28: Tedy přátelé, tolik hrubých pravopisných chyb v jednom krátkém článku by neudělal snad ani propadají...
 
iCrappers © 2009 - 2011 :: Všechna práva vyhrazena

DomenaHosting by: .....

www.iCrappers.eu :: www.Crappers.tk :: www.Crappers.mistecko.cz :: www.iCrappers.czin.eu

DESIGN BY: http://Crappers.tk/ :: webdesigners (c) 2009 - 2011